İnönü Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvurular ne zaman bitecek?

İnönü Üniversitesi, 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca 165 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Hemşire, Sıhhat Teknikeri, Ofis Çalışanı ve Paklık Vazifelisi takımları için istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, adaylardan en az lise mezunu olma kaidesi arıyor. İşte müracaat ayrıntılarına dair merak edilenler….

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

İnönü Üniversitesi işçi alımı müracaatları 30 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitenin resmi internet sayfası inonu.edu.tr üzerinden temin ettikleri müracaat dilekçesi ve gerekli dokümanlar ile birlikte İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı İdari İşçi Bürosuna şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1. Müracaat Dilekçesi 

2. E-devlet üzerinden alınan mezun dokümanı çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır) 

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

4. KPSS Sonuç Dokümanı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır) 

5. Tecrübe ve/veya belgelendirme; alanla ilgili çalıştığı kurumda misyon yaptığı mühletleri gösteren kurum yazısı ile Toplumsal Güvenlik Kurumu hizmet döküm dokümanıyla belgelendirilecektir.

6. YDS, YÖKDİL yahut Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı lisan imtihan Sonuç Dokümanı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır), (Dil kuralı istenen konuma başvuracak adaylar için) 

7. Uyku Uzmanı Sertifikası ( Uyku Uzmanı Sertifikası istenilen konuma başvuracak adaylar için) 

8. MEB Onaylı Hijyen Evrakı (Destek (Temizlik) Çalışanı durumuna başvuracak adaylar için)

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen kaideleri taşımak.

2. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış yahut muaf olmak yahut tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla müracaatta bulunulan kontratlı işçi durumunda 24 saat aslına dayalı çalışmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususuna nazaran kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararı yeterince bu hususa alışılmamış durumu tespit edilenler hakkında süreç yürütülmeyecektir.

RESMİ İLAN METNİ

Yorum yapın