Üniversite bünyesine 60 KPSS ile işçi alımı! Lise, önlisans ve lisans mezunu müracaat…

Kafkas Üniversitesi işçi alımı için ilan yayınladı. Farklı takımlarda lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 22 kişilik kontratlı işçi alımı yapılacak. İşte ilan hakkında bilgiler…

Hangi Takımlarda İşçi Alımı Yapılacak?

Kafkas Üniversitesi 22 kişilik takım ile bünyesine,

 • 6 Ofis Çalışanı,

 • 1 Sürücü,

 • 2 Kolay Bakım Tamir işçisi,

 • 1 Sıhhi tesisatçı,

 • 3 Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi,

 • 1 Programcı,

 • 1 Cankurtaran,

 • 1 Sıhhat teknikeri,

 • 1 Ebe,

 • 1 Eczacı,

 • 1 Teknisyen,

 • 2 Sıhhat Teknikeri,

 • 1 Öbür Sıhhat Çalışanı,

Özel Müracaat Koşulları Neler?

 • 2020 yılı KPSS (B) kümesi puanı temel alınacaktır. (Eczacı durumu hariç) 

 • Aranılan nitelikler kısmında belirtilen tahsil seviyesinden mezun olmak, 

 • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

 • Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) rastgele bir kurumda kontratlı işçi (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

Genel Müracaat Kaideleri Neler?

 • Başvuru yapacak adaylarda, tahsille ilgili şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususundaki aşağıda belirtilen genel koşullar aranır. 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 • Taksirli Hatalar hariç olmak üzere; affa yahut vakit aşımına uğramış veyahut para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş, hükümlülüklerine ait kayıtları isimli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak, 

 • Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak, 

 • 657 sayılı Kanununun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek beden ve akıl hastalığı yahut beden sakatlığı ile pürüzü bulunmamak,

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru yeterince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararı uyarınca müracaatları kabul edilmeyecektir. 

 • Daha evvelce kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile misyonundan istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

 • KPSS (B) kümesi imtihanlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı temel alınacaktır.(Eczacı konumu hariç)

 • KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp misyona başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri ünitelerde birebir sınıftaki öbür işçinin tabi olduğu çalışma saat ve metoduna tabi olarak çalışacaklardır. F- Gerçeğe karşıt evrak verenler ya da beyanda bulunanlar yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen evrakları ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, kontratı yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır. 

 • Eczacı konumuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü hususlarında belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir. 

 • Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar 

 • Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Başvurular şahsen yahut posta yoluyla yapılabilecektir. 

1- Müracaat Dilekçesi 

2 -Başvuru Formu 

3- 1 adet fotoğraf 

4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi 

5 – Nüfus cüzdan fotokopisi 

6 – Mezuniyet Evrakının Karekodlu E-Devlet Çıktısı 

7 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir evrak.

Nasıl Müracaat Yapılır?

Adaylar, müracaatlarını 28 Temmuz – 11 Ağustos 2022 tarihleri ortasında saat 17.00’ye kadar şahsen yahut posta yoluyla KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İŞÇİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAT:2 MERKEZ/KARS adresine yapabileceklerdir. 

Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. Adaylar yalnızca tek bir unvan için müracaat yapacaklardır. Birden fazla unvana müracaat yapılması halinde her iki müracaat da geçersiz sayılacaktır.

Yorum yapın